Gottman Çift Terapisi Nedir?

Kişilerin bireysel çatışmalarını ele aldığı ve çiftler arasındaki ortak anlam ifade etmesi ile oluşan bir varoluşsal terapi yöntemidir. Çiftlerin ne şekilde düşündüklerini, olan olaylara karşı tepkilerini inceleyip bunlar ile ilgili yeni düzenleme yapılması sebebiyle bilişsel bir terapi yöntemidir. Çift ilişkisine bir sistem olarak baktığı için sistematik bir terapi olarak görür. Terapi esnasında, kişilerin aile bilgileriyle ilgili analizler yapıldığı için psikodinamik bir yaklaşım olarak adlandırılır. Gottman çift terapisi esasında pek çok terapi yaklaşımını kapsar. Çiftlerin yaşamış olduğu sıkıntılarda etkili olmasının en büyük nedenlerinden biri de pek çok yaklaşımı kapsamasıdır.

Randevu